יהושע טברסקי בחצר הצדיק
השמיני מקני המנורה


הבן השמיני - הוא בן הזקונים של המגיד מטשרנוביל, היה רבי יוחנן, שקבע מושבו בעירה רחמיסטרובקה
דרכו של האדמו"ר מרחמיסטרובקה היתה הענוה והפשטות
הוא היה אומר: האות הראשונה של התורה היא "בית", והאות האחרונה היא "למד", שהן תבת "לב", "לב טהור ברא לי אלקים" (תהילים נ"א
ל"נכד", שבא אל רבי יוחנצ'ה לקבל ממנו סמיכה לרבנות, הורה לו: עתיד אתה לקבל פתקאות. אך דע, שלא קל הוא הדבר. אל תתנשא בקבלת הפיתקא, ואחוז בדרך הפשטות והתמימות
אביו המגיד אמר על בנו הצעיר, שיש לו ניצוץ של התנא רבי יוחנן בן זכאי. כאשר מסר לו אחד מהחסידים מה שאמר עליו אביו, ענה בתמימות רבה: אמנם כך, שמי יוחנן, ואבא הוא ללא ספק זכאי. אם כן שמי יוחנן בן זכאי
היו בו שתי אהבות גדולות: אהבת התורה ואהבת ארץ ישראל. וכמו שאדם נזהר בכבוד התורה, כן יש להיזהר בכבוד הארץ ולא לדבר רעה עליה
פעם הביא לו שליח מארץ ישראל בקבוק יין איתו מירושלים. ציפה השליח שבליל שבת הקרובה יקדש הרבי על היין, והוא לא כן עשה. חיכה לראות את האדמו"ר טועם מן היין בקדושא רבה, ואולי יבדיל על יין הארץ, וגם באותן הפעמים לא ביקש את היין הזה. אחר ההבדלה, פנה הרבי אל השליח ואמר לו: הנני נזהר מלטעום את היין שהבאת לי, שמא לא ימצא חן בעיני ואכשל חס ושלום בדיבור רע על הארץ או בהרהור רע
שלשה מבניו, צדיקים מפורסמים, עלו לארץ הקודש
הראשון מבניו, שעלה לארץ, היה ר' מרדכ'לה שהתיישב בירושלים, מיד לאחר הפוגרומים שפרצו ברוסיה לאחר המהפכה הראשונה בעקבות מלחמת יפן
ר' מרדכי ז"ל נתחבב על אנשי ירושלים וכיבדו אותו מאד
לאחר מלחמת העולם הראשונה עלה לארץ ישראל בנו האחר - הוא ר' נחום זצ"ל, ואף הוא בחר לו למקום מושבו את ירושלים עיר הקודש
אלה, שהכירו את אחיו ר' מוטילה, מיד נתקשרו מסביב לרבי נחומצ'ה. שנים אחדות לאחר בואו לירושלים, יסד את חצרו בשכונת רוחמה שבעיר הבירה שם גם הקים בית מדרש לתפילה ולתורה
רבים פנו אל החצר הרחמיסטרובקאית. אוהבי תפילה ורינה היו מתקבצים בימים נוראים לשמוע את תפילת המוסף של בנו של ר' נחומצ'ה, רבי דוד זצ"ל. הוא היה משתפך לפני מלך העולם בקולו הצלול וחודר לבבות. היה מסלסל .בניגונים מסורתיים המלווים בנעימות מעוררות רגשתן ומחשבות נעלות
הצדיק 'ר נחומצ'ה נפטר בשיבה טובה, בגיל תשעים וחמש          web page authored by David Twersky   davidtwer@hotmail.com     www.tavron.com